Vijesti

Upravljanje gospodarskim razvojem grada temelji se na stvaranju komunalne, institucionalne, financijske i obrazovne infrastrukture. Krajnji cilj je stvoriti sistem koji pruža sustavnu pomoć razvoju gospodarstva i poduzetništva. Glavni gospodarski problemi Slavonskog Broda su nepostojanje spomenute infrastrukture te nedostatak izravnih ulaganja u gospodarstvo i razvoj novih proizvoda. Investicije i razvoj novih proizvoda preduvjet su gospodarskog razvoja. Bez investicija i razvoja novih proizvoda nema ni otvaranja novih radnih mjesta.

Poduzetničke zone su prostornim planovima definirana i komunalnom infrastrukturom opremljena područja namijenjena obavljanju poduzetničkih aktivnosti. Svrha njihovog osnivanja je stvoriti prostorne preduvjete za razvoj gospodarstva, privlačenje investitora i otvaranje radnih mjesta. Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture poduzetničke zone kategoriziraju se prema veličini ukupne površine, tipu aktivnosti i intenzitetu aktivacije raspoložive površine unutar zone.

Search

The cart is empty