Vijesti

Budući da to ne čine i ekstremno zanemaruju gospodarstvo lakše je krivnju prebaciti na nekog drugog. Da je Grad odgovoran za razvoj gospodarstva dokazuju i tri hrvatska zakona  koja jasno daju ovlasti Gradu za brigu o gospodarstvu: Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakon o državnim potporama, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva. Imamo Upravni odjel za gospodarstvo i dogradonačelnicu zaduženu za gospodarstvo,  imamo i Strategiju gospodarskog razvoja grada Slav. Broda koja se uopće ne provodi . Sve ove činjenice dokazuju kako Grad ima sve ovlasti kako bi pokrenuo i stvorio prave temelje za gopodarski razvoj.

Upravljanje gospodarskim razvojem grada temelji se na stvaranju komunalne, institucionalne, financijske i obrazovne infrastrukture. Krajnji cilj je stvoriti sistem koji pruža sustavnu pomoć razvoju gospodarstva i poduzetništva. Glavni gospodarski problemi Slavonskog Broda su nepostojanje spomenute infrastrukture te nedostatak izravnih ulaganja u gospodarstvo i razvoj novih proizvoda. Investicije i razvoj novih proizvoda preduvjet su gospodarskog razvoja. Bez investicija i razvoja novih proizvoda nema ni otvaranja novih radnih mjesta.

Poduzetničke zone su prostornim planovima definirana i komunalnom infrastrukturom opremljena područja namijenjena obavljanju poduzetničkih aktivnosti. Svrha njihovog osnivanja je stvoriti prostorne preduvjete za razvoj gospodarstva, privlačenje investitora i otvaranje radnih mjesta. Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture poduzetničke zone kategoriziraju se prema veličini ukupne površine, tipu aktivnosti i intenzitetu aktivacije raspoložive površine unutar zone.