Vijesti

Brodskoj javnosti dobro su poznati statistički podaci da je Brodsko-posavska županija, nakon Virovitičko-podravske županije, najnerazvijenija hrvatska županija. Za građane je potpuna nepoznanica kakav je poredak među velikim gradovima u RH po pokazateljima razvijenosti. Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi u velike gradove ubraja gradove s više od 35.000 stanovnika kao i sve gradove sjedišta županija neovisno o njihovom broju stanovnika.

Kulturni sektor u Slavonskom Brodu slabo je razvijen u odnosu na druge gradove slične veličine, a njegov razvojni potencijal i mogućnosti potpuno su neiskorišteni. Kultura i kulturni turizam mogu postati novi pokretači razvoja grada i generiranja novih radnih mjesta s nizom pozitivnih multiplikativnih učinaka. Slavonski Brod mogao bi postati grad kulture i jedna od vodećih destinacija kulturnog turizma u Hrvatskoj, ali za postizanje tog cilja potrebna je radikalna promjena odnosa Grada Broda prema kulturi i realizacija niza razvojnih projekata koji su važni dio mog programa.

Provedenim inspekcijskim nadzorom u trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. Slavonski Brod utvrđeno je da Vodovod d.o.o., u razdoblju od 1.1.2015. do 15.6.2015. godine, nije postupio po Rješenju Hrvatskih voda nego je protuzakonito potrošačima obračunavao naknadu za tzv. „zaštitu voda“ po cijeni od 1,35 kn/m3 umjesto 0,27 kn/m3, dakle po pet puta većoj cijeni od dozvoljene.

Mjesni odbori u Slavonskom Brodu zapušteni su zbog lošeg odnosa gradske vlasti prema njima što se manifestira kroz uskraćivanje proračunskog novca, uzimanjem novca od prihoda mjesnih odbora te isključenost mjesnih odbora iz procesa odlučivanja. Političari se sjete mjesnih odbora samo pred izbore. Kako poboljšati kvalitetu života u mjesnim odborima?

Budući da to ne čine i ekstremno zanemaruju gospodarstvo lakše je krivnju prebaciti na nekog drugog. Da je Grad odgovoran za razvoj gospodarstva dokazuju i tri hrvatska zakona  koja jasno daju ovlasti Gradu za brigu o gospodarstvu: Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakon o državnim potporama, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva. Imamo Upravni odjel za gospodarstvo i dogradonačelnicu zaduženu za gospodarstvo,  imamo i Strategiju gospodarskog razvoja grada Slav. Broda koja se uopće ne provodi . Sve ove činjenice dokazuju kako Grad ima sve ovlasti kako bi pokrenuo i stvorio prave temelje za gopodarski razvoj.

Search

The cart is empty