Press

Mjesni odbori u Slavonskom Brodu zapušteni su zbog lošeg odnosa gradske vlasti prema njima što se manifestira kroz uskraćivanje proračunskog novca, uzimanjem novca od prihoda mjesnih odbora te isključenost mjesnih odbora iz procesa odlučivanja. Političari se sjete mjesnih odbora samo pred izbore. Kako poboljšati kvalitetu života u mjesnim odborima?

Budući da to ne čine i ekstremno zanemaruju gospodarstvo lakše je krivnju prebaciti na nekog drugog. Da je Grad odgovoran za razvoj gospodarstva dokazuju i tri hrvatska zakona  koja jasno daju ovlasti Gradu za brigu o gospodarstvu: Zakon o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Zakon o državnim potporama, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva. Imamo Upravni odjel za gospodarstvo i dogradonačelnicu zaduženu za gospodarstvo,  imamo i Strategiju gospodarskog razvoja grada Slav. Broda koja se uopće ne provodi . Sve ove činjenice dokazuju kako Grad ima sve ovlasti kako bi pokrenuo i stvorio prave temelje za gopodarski razvoj.

Upravljanje gospodarskim razvojem grada temelji se na stvaranju komunalne, institucionalne, financijske i obrazovne infrastrukture. Krajnji cilj je stvoriti sistem koji pruža sustavnu pomoć razvoju gospodarstva i poduzetništva. Glavni gospodarski problemi Slavonskog Broda su nepostojanje spomenute infrastrukture te nedostatak izravnih ulaganja u gospodarstvo i razvoj novih proizvoda. Investicije i razvoj novih proizvoda preduvjet su gospodarskog razvoja. Bez investicija i razvoja novih proizvoda nema ni otvaranja novih radnih mjesta.

Poduzetničke zone su prostornim planovima definirana i komunalnom infrastrukturom opremljena područja namijenjena obavljanju poduzetničkih aktivnosti. Svrha njihovog osnivanja je stvoriti prostorne preduvjete za razvoj gospodarstva, privlačenje investitora i otvaranje radnih mjesta. Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture poduzetničke zone kategoriziraju se prema veličini ukupne površine, tipu aktivnosti i intenzitetu aktivacije raspoložive površine unutar zone.