Press

Lemaić o Duspari: Jedno govori, drugo radi!

Na dnevnom redu 15. sjednice Gradskog vijeća nalaze se dvije važne teme za budućnost grada, a to su prijedlozi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Generalnom urbanističkom planu Grada Slavonskog Broda i o novom kreditnom zaduženju Grada Slavonskog Broda.

Grad se želi zadužiti za dodatnih 20 milijuna kuna, umjesto da povlači sredstva iz EU fondova

U periodu od 2004. do 2010. godine u roku od samo sedam godina dug Grada Slavonskog Broda se zbog rasipničke populističke politike se povećao za devet puta. Gradsko vijeće je 26.03.2004. godine tadašnjem gradonačelniku dalo odobrenje za kreditno zaduženje grada u iznosu od 25 milijuna kuna. Tek u prosincu 2015. godine otplaćena je posljednja rata duga za taj kredit. Gotovo na isti datum, današnji  gradonačelnik, godinu dana prije kraja svog mandata, ponovno želi zadužiti grad za novih 20 milijuna kuna za nove populističke nerazvojne projekte, a građani bi taj novi dug trebali otplaćivati do kraja 2026. godine. Ova odluka otvara čitavi niz važnih pitanja. Odakle gradonačelniku obraza tražiti od Ministarstva financija i Vlade RH suglasnost za kreditno zaduženje kad je plan razvojnih programa gradskog proračuna za 2016. godinu izrađen suprotno odredbama članaka 33. i 34. Zakona o proračunu i uputama Ministarstva financija za izradu proračuna? Zašto nije izrađena analiza prednosti kreditnog zaduženja u odnosu na izdavanje gradskih obveznica? Zašto nije napravljena analiza troškova i koristi planiranih projekata? Zašto se nigdje ne može pročitati precizni popis svih građevinskih objekata koji se planiraju financirati iz novog kredita skupa s točnim iznosima predviđenima za realizaciju svakog od njih? S obzirom na to postavljam pitanje gradskim vijećnicima kako planiraju kontrolirati troši li se kredit namjenski kad nemaju ove podatke? Znate li da nam se ovakvo skandalozno kreditno zaduženje događa već treći put? Ako Grad planira kandidirati projekte navedene u Odluci o zaduženju za sredstva ministarstava i europskih fondova zašto se onda uopće podiže kredit za njihovu realizaciju?

Zona Bjeliš će se graditi tek sada, i to u prediznorno vrijeme

Gradonačelnik je u prosincu 2008. godine obećao da će poduzetničku zonu Bjeliš staviti u funkciju u lipnju 2009. godine, a potom se opravdavao propašću tvrtke koja je izvodila radove, a zatim je krivnju svalio na stečajnog upravitelja Jasinja. Kako su ti problemi odjednom nestali? Nakon toga godinama je obmanjivao građane uvrštavanjem zone na Bjelišu u gradske proračune za sufinanciranje od strane nenadležnog Ministarstva gospodarstva. Šokantna istina je da zonu na Bjelišu nisu kandidirali ni u Ministarstvu gospodarstva ni u Ministarstvu poduzetništva. U gradskom proračunu za 2016. godinu opet se planira izgradnja zone na Bjelišu uz potporu nenadležnog Ministarstva gospodarstva. Tragikomično i nevjerojatno zvuči podatak da gradonačelnik u 12. godini svoje vladavine Brodom planira graditi zonu Bjeliš  i financirati arheološka iskapanja sredstvima iz kreditnog zaduženja. Zašto zona nije kandidirana za europske fondove? Nakon 11 godina gradonačelnikove vladavine zona Bjeliš,  kategorizirana kao mala zona, još uvijek nije stavljena u funkciju. Zašto se nova zona na Jelasu više i ne spominje? Poduzetnička zona Bjeliš je neperspektivna, nema prostora za širenje, ali Grad nastavlja s njenom izgradnjom u predizbornoj godini unatoč tome što za zone na Bjelišu i Jelasu nisu izrađene studije opravdanosti izgradnje. Grad uopće nema plan izgradnje poduzetničkih zona. Projekti planirani kreditnim zaduženjem nisu u funkciji  stvarnih brodskih prioriteta nego isključivo u funkciji gradonačelnikove populističke predizborne kampanje. Zamislite se nad podatkom da se s ovim kreditom mogao pokrenuti projekt obnove tvrđave s kojim bi se otvorilo 500 novih stalnih radnih mjesta.

Izmjene i dopune GUP-a su loše i štetne za grad

Druga štetna Odluka koja se sprema je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o GUP-u Grada Slavonskog Broda, a koja je donesena još u prosincu 2008. godine. Budući da izrada ovog plana traje već skandaloznih osam godina i da se u tom periodu puno toga promijenilo smatram da je ova Odluka izgubila svoj legitimitet i da je od Gradskog vijeća trebalo tražiti usvajanje nove Odluke. Predložene izmjene i dopune GUP-a su loše i štetne za grad, a o čemu svjedoči i veliki broj konstruktivnih primjedbi županijskog Zavoda za prostorno planiranje. Zbog nesuradnje Grada i Županije prostorne planove nam rade ljudi iz Zagreba koji ne poznaju naš grad što ima katastrofalne posljedice na brodski urbanizam.  Na javno izlaganje i raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna GUP-a nije došao nitko od brodskih političara koji sutra o ovome odlučuju. Ovim putem im skrećem pažnju na neke stvari. Budu li sutra predložene izmjene i dopune  usvojene dobit ćemo GUP koji će već u startu biti pregažen vremenom i neusklađen s novim Zakonom o prostornom uređenju. U ovaj GUP nije uvrštena Strategija gospodarskog razvoja grada kao ni Strategija razvoja brodskog urbanog područja. Ovim GUP-om se ne predviđaju nikakvi novi veliki gradski projekti kao ni rezervacije prostora za nove javne sadržaje koji gradu nedostaju. Grad nije markirao nijednu novu parcelu kao prostor Gradskog prava prvokupa zbog zaštite javnih interesa u prostoru. Izmjene i dopune GUP-a odrađene su bez stručnih podloga pa čak i bez prometne studije grada. Iz izvješća o javnoj raspravi je vidljivo i da se propadanje Broda nastavlja jer nema interesa  novih većih investitora za ulaganja u grad. Nije ispravljena ni katastrofalna odluka o brisanju prometnice uz Glogovicu sjeverno od Osječke ulice. Najgore od svega je da na prostoru obuhvata GUP-a ni ovaj put nije previđen prostor za izgradnju sveučilišnog kampusa! Gradonačelnik je ovime još jednom pokazao koliko mu je stalo do osnivanja brodskog Sveučilišta. Jedno govori, a drugo radi i tako već 11 godina. Gradski vijećnici koji glasuju za predložene izmjene i dopune GUP-a glasati će protiv brodskog Sveučilišta i za nastavak urbanističkog devastiranja Slavonskog Broda. Zapitajte se zašto se od javnosti skriva projekt rekonstrukcije i nadogradnje zaštićene zgrade hotela Park ? Kad bageri krenu širiti parkiralište u parku Klasije onda će biti kasno…

Hotel Park sa sadašnjih 3400m2 bit će povećan na 6300m2 u 4 faze

O ne zaštićeno kulturno dobro. Promijenit će mu tloctrno oblik,vanjsku fasadu,dobit će stakleno kamenu fasadu ili pano ploče,nema krovne terase,parking se širi na sjeverozap.prostor četvrtastog dijela hotela. Kakvo je to zaštićeno kulturno dobro kad će nakon ovoga u potpunosti promijeniti izgled."

Ako ovaj kredit bude odobren dug Grada Slav.Broda će krajem 2016.godine iznositi 41, 5 milijun kuna. U ovom kreditu nisu uvrštene sve one presude koje će grad morati platiti.