Press

Zašto Brodsko-posavska županija i grad Slavonski Brod drastično zaostaju za drugim Slavonskim županijama i gradovima?

Je li posrijedi nezainteresiranost, neznanje ili neodgovornost  županijske i gradske uprave ili sve zajedno (tri u jedan)? Kako god sljedeći podaci su alarmantni i zahtijevaju provođenje žurnih mjera.

Na Internet stranici strukturnifondovi.hr Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije redovito objavljuje ažurirane podatke o povlačenju sredstava iz EU fondova za pet slavonskih županija uključenih u “Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“. Nakon 18 mjeseci provedbe ovog projekta, iz objavljenih podataka, vidljivo je drastično zaostajanje Brodsko-posavske županije za ostalim slavonskim županijama po  ukupnom iznosu ugovorenih bespovratnih sredstava iz EU fondova. Bitno je naglasiti da su rezultati svake pojedinačne županije zbroj ukupno ugovorenih bespovratnih europskih sredstava čitavog javnog i privatnog sektora te županije.

Prema ukupno povučenim sredstvima naša županija je na posljednjem mjestu!!! Najuspješnija Osječko-baranjska županija povukla je gotovo četiri puta više novca od nas. Podaci su još više poražavajući kad se županije usporede po povučenim sredstvima iz EU fondova po glavi stanovnika. Tu su sve županije daleko bolje od nas, a Požeško-slavonska županija po glavi stanovnika povukla je čak dva i pol puta više novca. Pet slavonskih županija dosad su ugovorile trećinu ukupno planiranih sredstava koja im stoje na raspolaganju iz “Projekta Slavonija, Baranja i Srijem“. Udio Brodsko-posavske županije iznosi samo 10.7% dok je Osječko-baranjska županija povukla čak 40.4% od dosad ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Nakon skoro pet godina članstva Hrvatske u Europskoj uniji Grad Slavonski Brod nije ni započeo, a kamoli realizirao neki značajni projekt sufinanciran novcem iz EU fondova! Gradska Razvojna agencija radi u očajnim uvjetima i sa samo šest zaposlenika, a u svojim izvješćima o radu ni jednom rečenicom ne objašnjavaju razloge zašto im veći projekti padaju na natječajima. Na dosad najvažnijim provedenim natječajima za poduzetničke inkubatore i centre kompetencija Grad Slavonski Brod doživio je potpuni neuspjeh. Brodski gradonačelnik za sve te neuspjehe na sjednicama Gradskog vijeća optužuje resorno ministarstvo za koje tvrdi da namjerno blokira brodske projekte. Od ovakvih sukoba građani nemaju nikakve koristi. Grad Slavonski Brod i devet okolnih općina usvojili su zajedničku strategiju razvoja brodskog urbanog područja, a Brodsko-posavska županija još uvijek nije usvojila svoju strategiju razvoja iako bi po zakonu strategija razvoja brodskog urbanog područja morala biti usklađena s njom. Taj podatak najbolje govori o razmjerima nesuradnje grada i županije na štetu svih građana. Gradonačelnik i župan bi lako mogli riješiti problem gradonačelnikovih optužbi za blokiranje brodskih projekata od strane resornog ministarstva kad bi za to imali volje. Zašto mudri Zadrani i Osječani mogu imati zajedničku gradsku i županijsku razvojnu agenciju i zajedničke projekte, a mi u Brodu to ne možemo? Situacija u kojoj se nalazimo zahtjeva hitni dogovor između Grada Broda i Brodsko-posavske županije.

Prijedlog devet hitnih mjera za podizanje Brodsko-posavske županije s posljednjeg mjesta po povučenim sredstvima iz EU fondova:

Upozoravamo javnost na katastrofalne rezultate u korištenju EU fondova i predlažemo svoja rješenja kroz prijedloge konkretnih mjera.

Prva mjera koju predlažemo je osnivanje zajedničke razvojne agencije na način da Grad Brod postane suosnivač i suvlasnik županijske razvojne agencije.

Druga mjera je da se poveća broj zaposlenih u zajedničkoj razvojnoj agenciji provedbom javnih natječaja.

Treća mjera je da se u gradskom i županijskom proračunu osiguraju sredstva za nagrađivanje zaposlenika zajedničke razvojne agencije za postignute uspjehe.

Četvrta mjera je da se u gradskom i županijskom proračunu osiguraju sredstva za bespovratne potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova.

Peta mjera je da se u sklopu zajedničke razvojne agencije osnuje Centar za pomoć korisnicima EU fondova kako bi se smanjio broj odbijenih projekata.

Šesta mjera je da se u oba grada i svim općinskim središtima svake godine održe besplatna predavanja o državnim i EU fondovima.

Sedma mjera je da se u gradskom i županijskom proračunu osigura 100.000 kuna za kupnju aplikacije izidopotpora koja jedina sadrži bazu podataka o svim natječajima za bespovratna sredstva državnih i EU fondova.

Osma mjera je da se pokrenu veliki razvojni projekti cjelovite obnove tvrđave Brod, Sveučilišni kampus Slavonski Brod, Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška, te projekt tehnološkog parka s razvojno-inovacijskim centrom i centrima kompetencije u Slavonskom Brodu.

Deveta mjera je da se neiskorištena dvorana Hrvatskog sokola u Skaličinoj ulici rekonstruira i dogradi u novo sjedište zajedničke gradske i županijske razvojne agencije.

Mjere su nužne i njima se može zaustaviti daljnje  drastično zaostajanje naše županije u prvom koraku, a potom i zauzimanje pozicije vodeće županije što po svojim ljudskim i gospodarskim potencijalima može.