Press

BUM donosi građanima povezivanje i velike uštede

Organiziranje javnog prijevoza  jedna je od najvažnijih funkcija suvremenog grada. Desetogodišnja koncesija Terzić Busu, za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza, istekla je u studenom 2017. godine. Njezini glavni nedostaci su stari bučni autobusi koji zagađuju zrak, nedovoljna učestalost polazaka linija te nepotrebno preklapanje linija u centru grada.

Brodski javni gradski prijevoz nalazi se na prekretnici. Slavonski Brod je najveći grad u Hrvatskoj koji nema vlastito poduzeće za javni gradski prijevoz. Dosadašnje improvizirano rješenje s koncesionarom u praksi se pokazalo jako lošim za građane. Svi ovi problemi mogu se trajno riješiti osnivanjem javnog gradskog poduzeća za javni prijevoz BUM-a. BUM je kratica koja znači “Brodska urbana mobilnost“. Osnivanjem BUM-a otvorila bi se mogućnost kandidiranja projekta nabavke novih autobusa prema EU fondovima pri čemu je moguće dobiti do 85 posto bespovratnih sredstava. Zbog zagađenog zraka Brođani imaju pravo tražiti pomoć hrvatske Vlade za sufinanciranje kupnje novih autobusa. Slavonski Brod ima priliku pretvoriti svoje nedostatke u svoje prednosti. U Europi i svijetu dizelski autobusi masovno se zamjenjuju električnim autobusima.

Prednosti električnih autobusa su što ne zagađuju zrak, ne stvaraju buku, jeftiniji su za održavanje, a njihova glavna prednost je velika ušteda na gorivu. Iskustva splitske gradske tvrtke za javni prijevoz pokazala su da čak 30% godišnjeg troška tvrtke otpada na kupnju goriva. Uštede na trošku električne energije u odnosu na dizelske autobuse toliko su velike da električni autobusi u roku od samo šest godina isplate svoju kupovinu. Planiranom izgradnjom termoelektrane, u luci Brod, Grad Slavonski Brod mogao bi ekološku rentu naplaćivati u obliku električne energije za potrebe BUM-a što bi dovelo do smanjenja cijene karata.

Pored smanjenja cijene karata za stimuliranje građana na korištenje javnog gradskog prijevoza nužno je povećati učestalost polazaka gradskih linija sa sadašnjih 60 minuta na 30 minuta, a u konačnici na 20 minuta. Pojedinačna karta imala bi vremensko trajanje od 60 minuta kao i sada.Prodaju karata potrebno je organizirati na više lokacija te uvesti beskontaktnu karticu za naplatu vožnje. Autobusna stajališta treba redizajnirati i opremiti displejima s informacijama za putnike. Uvođenje besplatne mobilne aplikacije omogućilo bi građanima da prate kretanje gradskih autobusa i da imaju točne informacije o vremenu dolaska autobusa na stajalište. Gradske linije moraju se reorganizirati na način da se više ne preklapaju u centru grada već da se fokusiraju na spajanju rubnih dijelova grada s centrom. Polaske gradskih linija treba uskladiti s potrebama učenika i radnika.

Ideju za realizaciju projekta koju je predložila Slavica jer se na taj način modernizira vozni park, ali i sama usluga podržava i poduzetnik Ivan Abramović:

"Nedavno sam i sam imao iskustva kada sam prolazeći pored jedne autobusne stanice u našem gradu naišao na starijeg čovjeka koji je čekao autobus kako mi reče, sat ili dva, pa me upitao da li znam kada dolazi sljedeći autobus koji vozi za Podvinje. Naravno, vozni red ne znam napamet pa sam posegnuo za svojim mobitelom, otvorio web stranicu grada i potražio vozni red koji u najmanju ruku izgleda jako nepregledno, jedva sam pronašao podatak kada dolazi sljedeći autobus kako bih tom čovjeku rekao koliko još mora čekati. Naime, živimo u 21. stoljeću kada informacije trebaju na brz i jednostavan način dolaziti do nas, a ne da ih mi sami moramo tražiti tko zna gdje, pa prema tome iskustvo kakvo je imao ovaj stariji čovjek je po meni neprihvatljivo, a i razlog više što živimo u državi koja je članica EU", kaže Abramović koji se bavi informacijskim tehnologijama te dodaje:

"Danas gotovo svi imamo mobilne uređaje, pogotvo mlađa populacija koja još uvijek pohađa školu, a koja koristi javni prijevoz. Dakle, mogla bi se izraditi mobilna aplikacija koja bi prikazivala vozni red autobusa, putem GPS-a bi se na karti mogla pratiti trenutna lokacija svih autobusa, a putem same aplikacije bi građanima čak bila omogućena kupnja karata koristeći kreditne kartice ili direktno koristeći usluge nekog od telekomunikacijskih poslužitelja što plaćanje čini još jednostavnijim. Na taj način bi se građani jednostavno informirali o kompletnom voznom redu i bili bi zadovoljniji uslugom prijevoza. Čak i ne moramo ići van grada, evo u tehničkoj školi u Slavonskom Brodu učenici tehničari cestovnog prometa već rade na mobilnoj aplikaciji „Find Me“ u okviru predmeta „Prijevoz putnika“. Više o tome možete pogledati na Facebook stranici Tehničke škole."

Gradske vijećnice Dizdar Grugurević i Lemaić, ovu ideju predložit će na gradskome vijeću.

“Osnivanje BUM-a povezalo bi grad i građane na višu razinu te omogućilo Brođanima velike uštede na troškovima goriva za osobne automobile. Rubni dijelovi grada postali bi atraktivniji za stanovanje, a električni autobusi postali bi novi brodski urbani simboli. Kolegica Karmen i ja predložit ćemo osnivanje BUM-a brodskom Gradskom vijeću. Prilikom glasanja o našem prijedlogu gradski vijećnici će pokazati rade li za opće dobro ili se bave politikom zato da napune privatne džepove na štetu grada i građana”, zaključuje Lemaić.